Bài giảng tội phạm học

Bài giảng Ppt! ai cần thì down
Down xong thì cảm ơn hợac để lại phản hồi (nếu tài liệu có ích cho bạn)

http://www.mediafire.com/?th380i9564ahp7h

BÀI GIẢNG TỘI PHẠM HỌC
TÀi liệu cho môn này nữa

http://www.mediafire.com/?hszk3mysw1gezkr

3 thoughts on “Bài giảng tội phạm học

Gửi phản hồi Cho Rita17643

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s