link: http://www.mediafire.com/?ks85e7mgi4i9fxd
Nếu down không được thì vui lòng phản hồi, mình sẽ check lại.
Down về nếu không mở được thì các bạn đổi tên thành abc.ppt ( vì định dạng của bài giảng viết có dấu nên 1 số bạnsẽ không mở được, đổi tên thành không dấu sẽ mở okie)