Tags

Thông tin::
– Ebook: Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI
– Tác giả: Peter F. Drucker
– Dịch giả: Unknown
– Định dạng file: .PRC (Xem cách hướng dẫn cài chuơng trình đọc sách có định dạng .PRC tại http://thuvien24.com/huong-dan/1420-huong-dan-su-dung-mobipocket-reader-de-doc-file-prc.html
– Dung lượng: 273.91 KB

Bạn đọc có thể hỏi cuốn sách này có bàn đến những đề tài “nóng bỏng” của ngày hôm nay như chiến lược cạnh tranh lãnh đạo, tính sáng tạo làm việc theo nhóm, công nghệ hay không? Những vấn đề đó không bàn đến trong cuốn sách này. Bới lẽ cuốn sách này chỉ bàn về những đề tài “nóng bỏng” của ngày mai mà thôi, đó là những đề tài thiết yếu, trọng tâm, có tính chất sống còn và chắc chắn sẽ là những thách thức chủ yếu của ngày mai.

Liệu có chắc chắn như vậy không? Chắc chắn là như vậy?

Bởi vì đây không phải là cuốn sách nói về các dự đoán cũng không phải cuốn sách bàn về tương lai. Những thách thức và những đề tài được bàn luận ở đây đều là những vấn đề đang gặp phải ở tất cả các nước phát triển cũng như ở hầu hết các nước đang trỗi dậy (chẳng hạn như Hàn Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ).

Những vấn đề này có thể đã được nhận diện, bàn luận, phân tích và giải đáp. Một số người và một số nơi đang nghiên cứu những vấn đề này. Tuy vậy cho đến nay có rất ít các tổ chức và rất ít các nhà quân lý làm việc này. Những ai ngay từ bây giờ tìm hiểu những thách thức này và qua đó chuẩn bị trước cho bản thân và tổ chức của mình đối phó với những thách thức mới đó thì sẽ là người đi đầu và chi phối ngày mai. Còn những ai chờ đến khi những thách thức mới này thực sự trở thành những đề tài “nóng bỏng” thì chắc chắn họ sẽ bị tụt hậu và có thể sẽ không bao giờ đuổi kịp được thiên hạ.

Do vậy, đây là một cuốn sách kêu gọi hành động.

Hiện giờ những thách thức mới này chưa lộ rõ. Chúng rất khác với những gì chúng ta đã tùng biết đến. Chúng hầu như mâu thuẫn và trái ngược với những gì mà ngày hôm nay vẫn được thừa nhận và coi là thành công. Chúng ta đang sống trong thời kỳ quá độ sâu sắc với những sự thay đổi có thể còn cực đoan hơn so với những biến đổi trước đây khi bước vào “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai” giữa thế kỷ XIX, hay những biến đổi cơ cấu do cuộc Đại khủng hoảng và Thế chiến thứ II đã từng gây ra. Người đọc cuốn sách này sẽ có cam giác bất an và lo âu như cảm giác của chính tác giả khi ngồi viết nó. Bởi vì trong nhiều trường hợp – chẳng hạn trường hợp những thách thức do sự biến mất của tỷ lệ sinh sản ở các nước phát triển, hoặc những thách thức đối với cá nhân và tổ chức sử dụng lao động được bàn luận ở chương cuối cùng nói về tự quản lý bản thân, nhưng thực tiễn mới mẻ và những yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải đảo ngược các chính sách cũ đã từng được áp dụng có kết quả tốt trong suốt thế kỷ.
(nguồn thuvien24.com)

Link download: http://thuvien24.com/huong-dan/1420-huong-dan-su-dung-mobipocket-reader-de-doc-file-prc.html