DANH SÁCH TÀI LIỆU TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

HỌC PHẦN I

Văn bản pháp luật:

 1. -Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 15/06/2004
 2. -Luật số 65 của Quốc hội ngày 29/3/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của BLTTDS.
 3. -Luật Luật sư
 4. -Luật tổ chức TAND 02/04/2002
 5. -Luật tổ chức VKSND 02/04/2002
 6. -Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân ngày 04/10/2002
 7. -Pháp lệnh số 14 của UBTVQH ngày 19/2/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân ngày.
 8. -Pháp lệnh Kiểm sát viên ngày 04/10/2002
 9. pháp lệnh số 10 về án phí – lệ phí  Tòa án ngày 27/2/2009 của UBTVQH.
 10. -NQ số 01 của HĐTP TATC hướng dẫn phần những quy định chung của Bộ luật TTDS  ngày 31/03/2005
 11. -NQ số 04 của HĐTP TATC về chứng minh và chứng cứ ngày 17/09/2005.
 12. Nghị quyết số 02 ngày 12/05/2006 của Hội đồng Thẩm phán TATC về giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm.
 13. -Nghị quyết số 05 ngày 04/08/2006 của Hội đồng Thẩm phán TATC về giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm
 14. -Nghị quyết số 02 ngày 27/04/2005 của Hội đồng Thẩm phán TATC về các biện pháp khẩn cấp tạm thời
 15. -NQ số 1036 của UBTVQH về giao thẩm quyền xét xử ngày 27/07/2006

B- Văn bản bổ sung:

 1. -Bộ luật dân sự ngày 14/06/2005
 2. -Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29/11/2006
 3. -Luật hôn nhân và gia đình 2000
 4. -Luật Quốc tịch Việt Nam 20/05/1998
 5. -Luật Thương mại ngày 14/06/2005

8.2 Sách, Giáo Trình:

 1. Tập bài giảng Luật TTDS của ĐH Luật TPHCM.
 2. Giáo trình Luật TTDS của ĐH Luật TPHCM. Sắp phát hành.
 3. Đại học Luật Hà nội, Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam, NXB Tư pháp (2006)
 4. Tống Công Cường, Luật Tố tụng dân sự Việt Nam- Nghiên cứu so sánh, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM (2007)
 5. Giáo trình luật tố tụng dân sự – Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội
 6. Giáo trình luật tố tụng dân sự – Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế
 7. Các sách báo, tạp chí khác