Tags

, , , ,

Sau khi họp với lãnh đạo khoa

Bạn : Phạm Thị Thúy Được tăng từ 75 lên 80 điểm . ( được cộng ở mục 5.1)

Còn lại điểm các bạn đã xét tại lớp như thế nào thì đó là điểm rèn luyện chính thức của các bạn trong học kỳ II vừa qua.

Vì trong quá trình viết lại điểm để cập nhật cho lớp bị nhầm 1 bạn cho nên mình không post file excel như mọi lần nha các bạn!

Còn một kỳ nữa thôi chúc các bạn học tập và rèn luyện tốt.

Nghe đồn là học kỳ 8 sẽ không xét điểm rèn luyện, tuy nhiên vẫn xét học bổng vào ngày lễ ra trường, vì thế cái điểm này lấy rất cao tùy thuộc vào khóa luận, thực tập và điểm học tập của các bạn.Những bạn nào có hướng lấy học bổng cho học kỳ 8 thì cố gắng phấn đấu.

Học kỳ 7 vẫn xét điểm rèn luyện như bình thường.