DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI LONG HẢI
CÁC BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN NHANH CHÓNG CHO TRANG, PHẠM THỊ THUÝ, HOẶC MAI THỊ TRÚC TRONG NGÀY THỨ 2, 3, 4 ( 25, 27. 28/10/2011) ĐỂ TRANG CÒN NỘP TIỀN CHO ĐƠN VỊ HỖ TRỢ.DANH SÁCH TRÊN ĐÂY LÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC. CHỈ THÊM THÀNH VIÊN CHỨ KHÔNG THAY ĐỔI AI, BỞI VÌ ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊHỔ TRỢ.