Tags

, ,

xem điểm tại ĐÂY: —> Danh_sach_lop_THUONG_MAI_33B1
Hạn chót để các bạn có thắc mắc là đến ngày 20/10. Sau khi học xong ca 4 bạn Ngọc sẽ email lại cho cô nếu ai có thắc mắc gì đó về điểm TTDS.