CÁc bạn thân mến
Nhẳm đẩy mạnh phong trào học tập, ôn tập tốt trước kì thi hoc kỳ mình mở topic gỉai đề thi tất cả các môn trên diễn đàn sinh viên Luật TPHCM http://www.hcmls.org tại các box THẢO LUẬN PHÁP LỤÂT CHUYÊN NGÀNH
1.http://hcmls.org/forums/f26/giai-de-thi-tu-phap-quoc-te-phan-rieng-13354.html#post87985

2. GIẢI ĐỀ THI TTDS(Pl Dân sự)http://hcmls.org/forums/f215/

3.CÙNG GIẢI ĐỀ LUẬT NGÂN HÀNG http://hcmls.org/forums/f215/
vì là box thảo luận cho nên nếu khi sau khi đề được post ra mà không có thnàh viên giải đề hoặc thảo lụân mình sẽ khoá topic, đồng nghĩa với viêc không tiếp tực mở và lấy đề tại ngân hàng đề thi đồ sộ của HCMLS.
Mình làm vậy không phải giữ đề làm gì chỉ muốn tất cả hãy cùng nhau thảo luận, cùng nhau làm bài để ôn tập tốt và thi tốt và khoá sau (34, 35, 36….) có nguồn đề thi và lờigiảin (tham khảo),
CHIA SẺ LÀ KẾT NỐI- HÃY CÙNG THẢO LUẬN PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH – CÙNG GIẢI ĐỀ- CÙNG HỌC VÀ CÙNG THI TỐT NHÉ