Đã có danh sách học bổng và trọ cấp xã hội! lóp chúng ta bị trù 16 bạn (điểm rèn luyện), nhũng bạn không có tên trong danh sách học bổng là do bị trừ điểm mục ” hiến máu nhân đạo” – hiến máu nhân đạo và có giấy chúng nhận 4 lần ở những học kỳ trước không được cộng điểm là thành tích “tình nguyện cứu người”,và mục 3.2- giấy khen cá nhân- chứng nhận sinh viên khỏe không được xếp vào phân mục đuọc khen thưởng, danh sách điểm rèn luyện sẽ được cập nhật tại vietlaws.wordpress.com vào chiều mai ( do mình không có ỏ SG nên không thể up lên cho các bạn xem đc)
Mọi thắc mắc xin gọi số…..093…289
– Ngày 5/12 hết hạn nộp học phí