Bài giảng tội phạm học

Bài giảng Ppt! ai cần thì down
Down xong thì cảm ơn hợac để lại phản hồi (nếu tài liệu có ích cho bạn)

http://www.mediafire.com/?th380i9564ahp7h
BÀI GIẢNG TỘI PHẠM HỌC
TÀi liệu cho môn này nữa

http://www.mediafire.com/?hszk3mysw1gezkr

About Nguyễn Thị Huyền Trang (rita17643)

-Cử nhân Luật - Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2008-2012) -- -Bachelor of Laws, Ho Chi Minh City University of Law, Viet Nam (2008-2012) Contact: NguyenthiHuyentrang45@gmail.com Phone: (+84) 973.830.289 Website: www.Vietlaws.wordpress.com
This entry was posted in Ngân Hàng Tài Liệu, tội phạm học and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Bài giảng tội phạm học

  1. thư says:

    thanhkiu em iu

  2. hoangoanh says:

    Thank you so much. Have a good exam, Rita.

  3. Hong says:

    Thanks yu!>3

Gửi phản hồi Cho Rita17643

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s