THÔNG BÁO VÊ MÔN TTDS

học phần  1:sử dụngBLTTDS 2004 (CŨ)

chỉ đc mang BLTTDS, PHÁP LỆNH ÁN PHÍ -LỆ PHÍ.

học phần 2 sẽ thông báo vào ngày 16.12

(thông báo từ cô Trâm – phụ trách môn TTDS lớp tm33b)