1; chứng minh phạm vi, mức độ nghiên cứu nhân thân người pt của tph rộnh hơn và sâu sác hơn khoa học luật hs
2a; tph là 1ngành khoa học xã hội – pháp lý
2b; tính xã hội là thuộc tính đặc trưng nhất của thtp
2c; cơ cấu thtpthay đổi không ảnh hưởng đến tính chất nguy hiểm của thtp
2d; nghiên cứu nhân thân người phạm tội trong tph là nghiên cứu tất cả các đặc điểm nhân thân của bị can, bị cáo
2đ; nguyên tắc pháp chế trong phòng ngừa tp chỉ áp dụng cho đối tượng là người phạm tội
2e; tài liệu, thông tin được sử dụng trong việc lậpkế hoạch phòng ngừa tp cũng là tài liệu, thông tin được sử dụng trong việc dự báo tp