Mời các bạn tham gia giải đề tại face của hội mình
http://www.facebook.com/groups/290140947697935/
và tại 4room http://hcmls.org/forums/f26/giai-de-thi-tu-phap-quoc-te-phan-rieng-13354-2.html#post92370