xem trực tiếp thời khóa biểu bằng cách clik vào ĐÂY

TKB lớp tm33b2 – lớp b1 chỉ cần chỉnh giờ thảo luận các ngày thành ca 2 là ok
Ko biết có sai sót gì không.
Clik phải chọn save image as để lưu thời khóa biểu vào máy