BÀi giảng phá sản
http://www.mediafire.com/?erztp2ua26muy6a

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN
VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
Chủ biên: PGS, TS. Dương Đăng Huệ
Ths. Nguyễn Thanh Tịnh

Tham gia biên soạn:

1. Luật gia Từ Văn Nhũ
2. Luật gia Bùi Thị Hải
3. Luật gia Cao Đăng Vinh
4. Luật gia Trần Minh Sơn
Đề tài này do Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Bộ Tư pháp nghiên cứu, rà soát, khảo sát, đánh giá và biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Dự án GTZ của Cộng hoà Liên bang Đức) và sự đóng góp ý kiến của ông Lê Duy Bình.
Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nhằm làm rõ thực trạng giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản trong thời gian qua, phát hiện những tồn tại, hạn chế của Luật Phá sản năm 2004, các văn bản pháp luật có liên quan cũng như các yếu tố khác làm ảnh hưởng đến việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản; từ đó, đề tài cũng đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả giải quyết phá sản, góp phần vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản năm 2004 nhằm hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

VÀO ĐÂY ĐỂ XEM: link 1: http://hcmls.org/forums/f2/thong-bao-dieu-chinh-he-thong-tien-te-dien-dan-15041.html
VÀO ĐÂY ĐỂ DOWN TÀI LIỆU: link 2: http://hcmls.org/forums/f51/thuc-trang-luat-pha-san-duong-dang-hue-15656.html#post94593
(chưa down đc tức là bạn chưa bao giờ hoạt động trên HCMLS. Hãy đọc kỹ thông báo ở link 1.
Cách nhanh nhất để có xu là “thảo luận pháp luật chuyên ngành” – đừng spam – mod sẽ ban nick bạn)
Cám ơn bạn đã đọc tới dòng này!!!