Dưới đây là hướng dẫn cụ thể giúp sinh viên hoàn thành KLTN. Những chỉ dẫn dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, định hướng và không làm hạn chế tính sáng tạo, sự tự do trong khoa học của sinh viên.

I. MỤC ĐÍCH LÀM KLTN

Làm KLTN là một dịp rất tốt để sinh viên rèn luyện các kĩ năng và tổng hợp các kiến thức đã học. Thông qua quá trình làm Khóa luận tốt nghiệp, giáo viên có thể đánh giá được đầy đủ nhất cả về kiến thức, tinh thần trách nhiệm cũng như các kỹ năng của sinh viên, đặc biệt là các kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng trình bày, xử lý vi tính và kỹ năng thuyết trình, lập luận.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chi tiết xem tại đây http://hcmls.org/forums/f90/huong-dan-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-13559.html