Nhóm b2: Huyền Trang, Hồng trấn, ngọc ánh, minh thùy, kim yến

Đề tài:

Đề tài: So sánh địa vị pháp lý (quyền và nghĩa vụ) của chủ nợ có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và chủ nợ không có bảo đảm trong từng giai đoạn của thủ tục phá sản. Qua đó cho biết luật phá sản 2004 bảo vệ quyền lợi chủ thể nào triệt để hơn? Vì sao?

(Điểm thuyết trình + bài giảng 9.25)

bài tập nhóm (file word)

thuyet trinh luat pha san (pptx 2007)