Đề xây dựng văn bản pháp luật – K29
soạn thảo văn bản để
1/ điều động ông Nguyễn K-thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh hà tây sang công tác tại tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên trong thời hạn 2 năm
2/ xây dựng nếp sống văn hoá,văn minh trên địa bàn thành phố hà nội
(nội dung cơ bản là vậy)

Đề thi Học kỳ K30
Hãy soạn thảo văn bản để chủ thể có thẩm quyền giải quyết các công việc sau:
1. Điều động ông Nguyễn Khoa, Trưởng phòng kế hoạch sở Tư pháp tỉnh Hà Tây đến công tác tại Phòng tổ chức cán bộ Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hà Tây.

2. Chỉ đạo công tác xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đề KTTX K31
Soạn thảo văn bản để chủ thể có thẩm quyền giải quyết các công việc sau: Chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh A.

Đề thi Học kỳ K31
Hãy soạn thảo văn bản để chủ thể có thẩm quyền giải quyết các công việc sau:
1. Bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã đối với ông Nguyễn Văn A vì đã có hành vi chống người thi hành công vụ theo bản án số 10/HS-ST của Toà án nhân dân Huyện C.

2. Chỉ đạo công tác xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đề thi học kỳ K32
Soạn thảo văn bản để chủ thể ban hành có thẩm quyền giải quyết các công việc sau:
1. Bãi bỏ nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đông nhân dân huyện A, tỉnh B quyết định về vấn đề dân số trên địa bàn huyện vì có nội dung trái với Pháp lệnh dân số năm 2003.
2. Nêu một số đề xuất về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
(đại khái thế  )

soạn thảo văn bản pháp luật để chủ thể có thẩm quyền giải quyết các công việc sau:

1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn làm Chánh Thanh tra Sở xây dựng tỉnh B (nội dung cơ bản là vậy)

2. Chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên Đán Canh Dần 2010

đề thi k32-Khoa Kinh tế-Quốc tế
1. bổ nhiệm ông Phạm văn Tuấn làm chánh thanh tra sở xây dựng tỉnh B. HIện đang là phó phòng pháp chế của sở.
2. chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp tết NGuyên Đán năm 2010.
các bạn nên luyện tập nhiều phần chỉ thị…

chán hẳn! lưu ý cho các bạn khóa sau:
– Chánh thanh tra tỉnh do Ct UBND tỉnh bổ nhiệm
– Chánh thanh tra Sở do GĐ sở bổ nhiệm.
hôm nay mình lại làm QĐ của CT UBND tỉnh mới chán chứ!huhu
chẳng biết có đwọc điểm nào không.