Xem tạp chí tại diễn đàn sinh viên luật tphcm http://www.hcmls.org

link sau đây

Số 1:
1.    Mở rộng thành viên và dân chủ hoá nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc trong giai đoạn hiện nay – Lê Thị Anh Đào – 03 –  Số 1–2009
2.      Quá trình nhận thức của Đảng về đổi mới tổ chức toà án nhân dân – Nguyễn Văn Khoa – 10 – Số 1-2009
3.       Các loại tài sản trong luật dân sự Việt Nam – Nguyễn Minh Oanh – 14 – Số 1 -2009
4.       Bảo vệ quyền và lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam – Trần Phương Thảo – 26 – Số 1-2009
5.       Vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất – Nguyễn Quang Tuyến – 35 – Số 1-2009
6.       Về khái niệm tác giả và đồng tác giả của tác phẩm – Phạm Văn Tuyết – 43 – Số 1-2009
7.       Sự tham gia của các nước châu Á vào hoạt động của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc – Đinh Ngọc Vượng – 48 – Số 1-2009
8.       Về mối quan hệ giữa thủ tục công chứng, chứng thực và đăng ký hợp đồng thế chấp tài sản – Vũ Thị Hồng Yến – 56 – Số 1-2009
9.       Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật dân sự của cộng hoà Pháp – Trần Ngọc Dương – 63 – Số 1-2009

Số 2:

10.       Tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em – Nguyễn Thị Kim Phụng & Nhâm Thúy Lan – 03 – Số 2-2009
11.       Ý thức pháp luật của cá nhân, cộng đồng về vấn đề bạo lực, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, thực trạng và giải pháp – Phan Thị Luyện – 11 – Số 2-2009
12.       Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em dưới góc độ nhân quyền – Lưu Bình Nhưỡng – 16 – Số 2-2009
13.    Pháp luật quốc tế và kinh nghiệm một số nước về chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em – Nguyễn Hồng Bắc – 23 – Số 2-2009
14.       Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phòng, chống bạo lực gia đình – Nguyễn Ngọc Bích – 29 – Số 2-2009
15.       Phòng chống bạo lực với trẻ em và lao động trẻ em – Đỗ Ngân Bích – 35 – Số 2-2009
16.       Tính hợp lý , khả thi của một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình – Phan Thị Lan Hương – 41 – Số  2-2009
17.       Phòng, chống bạo lực với lao động nữ tại nơi làm việc – Trầm Thúy Lâm – 48 – Số 2-2009
18.       Quy định của luật hình sự Việt Nam về các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em  – Dương Tuyết Miên – 53 – Số 2-2009
19.       Các biện pháp bảo vệ và trợ giúp nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực – Nguyễn Xuân Thu – 62 – Số 2-2009

Số 3

20.       Một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế tranh chấp thương mại liên quan đến môi trường ở Việt Nam – Bùi Ngọc Cường – 03 – Số 3-2009
21.    Hạn chế vi phạm pháp luật tố tụng hình sự của chủ thể tiến hành tố tụng – Bùi Kiên Điện – 11 – Số 3-2009
22.       Chất lượng của hệ thống pháp luật thực định – bảo đảm quan trọng của thực hiện pháp luật – Nguyễn Minh Đoan – 22 – Số 3-2009
23.       Xu hướng hài hoà hoá pháp luật về đầu tư trong khuôn khổ ASEAN – Hoàng Phước Hiệp – 31 – Số 3-2009
24.    Một số vấn đề về điều kiện nuôi con nuôi – Nguyễn Phương Lan – 42 – Số 3-2009
25.       Vai trò của pháp luật quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam – Vũ Thị Duyên Thủy – 50 – Số 3-2009
26.       Những tiêu chí cơ bản của thị trường bất động sản minh bạch – Nguyễn Quang Tuyến – 58 – Số 3-2009
27.    Hoàn thiện quy định về các tội nhận và đưa hối lộ – Trần Hữu Tráng – 67- Số 3-2009
28.    Cơ chế ra quyết định của hội đồng bảo an liên hợp quốc trước yêu cầu cải tổ cấp bách hiện nay – Trần Phú Vinh – 75 – Số 3-2009
29.    Hội thảo về đào tạo luật ở một số quốc gia trên thế giới – Nguyễn ánh Vân – 79 – Số 3-2009

SỐ 4
30.       Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay – Vũ Văn Cương – 03 – Số 4-2009
31.       Pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam – Vũ Ngọc Hà & Vũ Văn Cương – 13 – Số 4-2009
32.       Một số vấn đề về ban hành luật thuế môi trường ở Việt Nam – Trần Vũ Hải – 23 – Số 4-2009
33.       Thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần – Nguyễn Minh Hằng – 31 – Số 4-2009
34.       Hoàn thiện pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam – Nguyễn Thị Lan Hương – 39 – Số 4-2009
35.       Bản chất pháp lí của thuế chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam – Đoàn Trung Kiên – 45 – Số 4-2009
36.    Thuế nhà đất – một số bất cập và hướng hoàn thiện – Phạm Nguyệt Thảo – 51 – Số 4-2009
37.       Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam – Phạm Thị Giang Thu – 58 – Số 4-2009
38.    Những vấn đề đặt ra khi thực thi luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam – Lê Thị Thu Thủy – 67 – Số 4-2009
39.      Bản chất của thuế – sự tiếp cận từ các học thuyết cổ điển và hiện đại – Nguyễn Văn Tuyến – 72 – Số 4-2009
40.    Xây dựng Luật thuế tài nguyên ở Việt Nam – Phạm Thị Giang Thu – 78 – Số 4-2009

SỐ 5

41.       Quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp trong hoạt động phát triển dạy nghề – Đỗ Thị Dung – 03 – Số 5-2009
42.       Hệ thống chế tài xử phạt vi phạm hành chính: Những bất cập, hạn chế và phương hướng hoàn thiện – Bùi Xuân Đức – Số 5-2009
43.       Về các toà án do Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thành lập – Lê Đức Hạnh – 16 – Số 5-2009
44.       Phát huy vai trò của pháp luật đối với phát triển bền vững ở Việt Nam – Võ Hải Long – 21 – Số 5-2009
45.       Những điểm mới cơ bản của Luật thi hành án dân sự – Nguyễn Văn Nghĩa – 28 –Số 5-2009
46.       Vấn đề áp dụng án lệ ở Việt Nam – Dương Bích Ngọc & Nguyễn Thị Thúy – 37 – Số 5-2009
47.       Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam  – Nguyễn Như Quỳnh – 45 – Số 5-2009
48.       Bồi thường thiệt hại do mồ mả bị xâm phạm – Phùng Trung Tập – 53 – Số 5-2009
49.    Hạn mức đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành – Phạm Thu Thủy  – 59 – Số 5-2009
50.       Một số vấn đề lí luận về thương mại dịch vụ pháp luật quốc tế – Nguyễn Qúy Trọng – 65 – Số 5-2009
51.       Một số vấn đề về thương mại dịch vụ pháp luật quốc tế – Hoàn Thị Vịnh – 72- Số 5-2009

SỐ 6

52.    Sự hình thành và phát triển của pháp luật quốc tịch Việt Nam – Chu Mạnh Hùng – 03 – Số 6-2009
53.       Qúa trình xây dựng và những điểm mới của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 – Nguyễn Văn Nghĩa – 10 – Số 6-2009
54.       Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và vấn đề quyền con người trong luật quốc tế – Đỗ Mạnh Hồng – 19 – Số 6-2009
55.       Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các quy định của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 – Nguyễn Thị Kim Ngân – 27 – Số 6-2009
56.       Pháp luật quốc tịch của trẻ em – Nguyễn Thị Thuận – 34 – Số 6-2009
57.       Điểm mới của Luật quốc tịch năm 2008 về vấn đề gia nhập quốc tịch Việt Nam – Lê Thị Anh Đào – 40- Số 6-2009
58.       Về vấn đề trở lại quốc tịch Việt Nam  – Nguyễn Thị Hồng Yến – 48 – Số 6-2009
59.       Các căn cứ xác định mất quốc tịch Việt Nam – Nguyễn Toàn Thắng – 53 – Số 6-2009
60.       Quy định của pháp luật Việt Nam về người không quốc tịch – Nguyễn Hồng Bắc – 61 – Số 6-2009
61.       Vấn đề hai hay nhiều quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia – Nguyễn Thanh Long & Nguyễn Thị Kim Ngân – 66 – Số 6-2009

SỐ 7

62.    Quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động – Đỗ Thị Dung – 03- Số 7-2009
63.       Bản chất của cơ chế thực thi quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước – Nguyễn Thị Dung – 08 – Số 7-2009
64.      Vị thế và vai trò của các nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc – Phạm Thị Lan Dung – 14 – Số 7-2009
65.       Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại – hoạt động có ý nghĩa bảo đảm quyền khiếu nại của công dân – Bùi Thị Đào – 25 – Số 7-2009
66.       Khái luận về quy chế pháp lí của công dân Việt Nam – Nguyễn Minh Đoan – 30 – Số 7-2009
67.       Khái niệm và phân loại quyền nhân thân – Bùi Đăng Hiếu – 39 – Số 7-2009
68.       Các khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học – Nguyễn Ngọc Hà – 47 – Số 7-2009
69.       Một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về quyết định của toà án trong chuẩn bị xét xử sơ thẩm và thực tiễn áp dụng – Hoàng Thị Minh Sơn – 54 – Số 7-2009
70.    Các chủ thể tham gia giao dịch trên sở giao dịch hàng hoá – Nguyễn Thị Yến – 61 – Số 7-2009
71.    Những vấn đề về dạy – học theo học chế tín chỉ – Đỗ Đức Hồng Hà – 67 – Số 7-2009
72.       Toạ đàm về một số thuật ngữ tội phạm học – Trần Hữu Tráng – 75 – Số 7-2009

SỐ 8

73.    Quản lý tổng hợp trong quản lý ven bờ và đại dương – triển vọng ở Việt Nam – Hồ Nhân ái – 03 – Số 8-2009
74.       Phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu – một số vấn đề lý luận – Phạm Văn Báu – 11 – Số 8-2009
75.       Áp dụng hình thức hợp danh trong việc nộp thuế lợi nhuận doanh nghiệp ở Ucraina – kinh nghiệm đối với Việt Nam – Trương Thị Kim Dung – 20 – Số 8-2009
76.       Vai trò của các khoa học pháp lý ứng dụng và vấn đề giải quyết nhiệm vụ của chúng ở giai đoạn hiện nay – Bùi Kiên Định – 28 – Số 8-2009
77.       Pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành – Nhìn từ góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất – Trần Quang – Huy – 37 – Số 8-2009
78.       Hoàn thiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục rút gọn – Vũ Gia Lâm – 46 – Số 8-2009
79.    Hoàn thiện quy định pháp luật về thủ tục phiên toà phúc thẩm vụ án hình sự – Phan Thị Thanh Mai – 52 – Số 8-2009
80.
81.       Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 – bước tiến mới trong việc bảo vệ các quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam – Thái Vĩnh Thắng – 58 – Số 8-2009
82.       Luật quy hoạch đô thị – Cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề xã hội của quá trình đô thị hoá qua thực trạng khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Trương Vĩnh Xuân – 65 – Số 8-2009
83.    Về việc đưa môn học pháp luật kinh doanh bất động sản vào chương trình giảng dạy của Trường Đại học Luật Hà Nội – Nguyễn Quang Tuyến – 70 – Số 8-2009

SỐ 9

84.       Các quy định của Bộ luật lao động về công đoàn và vai trò đại diện tập thể lao động – thực trạng và kiến nghị – Đào Thị Hằng – 03 – Số 9-2009
85.       Hoàn thiện pháp luật về thoả ước lao động tập thể ở nước ta trong thời gian tới – Đỗ Thị Dung –  12 – Số 9-2009
86.       Những vấn đề cần sửa đổi về hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động – Trần Thị Thúy Lâm – 20 – Số 9-2009
87.       Pháp luật lao động về lao động nữ – thực trạng và phương hướng hoàn thiện – Nguyễn Hữu Chí – 26 – Số 9-2009
88.    Một số vấn đề pháp lý về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam – Lưu Bình Nhưỡng – 33 – Số 9-2009
89.       Giải quyết tranh chấp lao động tại toà án nhân dân – từ pháp luật đến thực tiễn và một số kiến nghị – Phạm Công Bảy – 43 – Số 9-2009
90.    Đánh giá quy định của Bộ luật lao động về đình công và giải quyết đình công – Nguyễn Xuân Thu – 51 – Số 9-2009
91.    Trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và Nhà nước về đóng bảo hiểm xã hội – Nguyễn Huy Ban & Nguyễn Hiền Phương – 59 – Số 9-2009
92.       Bất cập của pháp luật lao động hiện hành từ thực tiễn thực hiện trong ngành dệt may Việt Nam và một số kiến nghị – Trương Cẩm Vân & Đào Thị Hằng – 63 – Số 9-2009
93.    Đánh giá bước đầu kết quả 14 năm thực hiện Bộ luật lao động tại các doanh nghiệp thuộc Bộ xây dựng và một số kiến nghị – Ngô Minh Mẫn & Nguyễn Hiền Phương – 72 – Số 9-2009
94.       Đánh giá việc thực hiện Bộ Luật lao động thông qua kết quả thanh tra từ năm 1995 đến năm 2008 và những đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động – Nguyễn Văn Tiến – 82 – Số 9-2009

SỐ 10

95.       Quốc gia – vấn đề tranh luận gay gắt trong tiến trình chống khủng bố quốc tế – La Cường – 03 – Số 10-2009
96.       Kinh nghiệm xây dựng luật giáo dục của một số nước trên thế giới – Lê Thị Kim Dung – 13 – Số 10-2009
97.    Học thuyết tam quyền hay là “nhị quyền” phân lập –  Nguyễn Đăng Dung – 18 – Số 10-2009
98.       Đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty cổ phần theo các nguyên tắc quản trị công ty của OECD – Nguyễn ThỊ Dung & Nguyễn Như Chính – 23 – Số 10-2009
99.       Về sự cần thiết phải nghiên cứu giá trị xã hội của pháp luật trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập ở nước ta hiện nay – Nguyễn Văn Động – 32 – Số 10-2009
100.    Một số vấn đề pháp lý về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen – Vũ Thu Hạnh – 38 – Số 10-2009
101.       Về việc áp dụng thủ tục rút gọn trong việc xét xử phúc thẩm vụ án hình sự – Phan Thị Thanh Mai – 45 – Số 10-2009
102.       Nghiên cứu so sánh về mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể và pháp luật lao động quốc gia ở Việt Nam và một số nước trên thế giới – Hoàng Thị Minh – 50 – Số 10-2009
103.       Hoàn thiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục phiên toà sơ thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp – Hoàng Thị Minh Sơn – 59 – Số 10-2009
104.    Giải pháp cho vấn đề nợ nước ngoài của các nước chậm phát triển và đang phát triển trong tiến trình toàn cầu hoá – Nguyễn Thị ÁNH Vân – 66 – Số 10-2009
105.       Hội thảo: Kinh nghiệm dạy và học theo học chế tín chỉ các môn học do Khoa pháp luật kinh tế đảm nhiệm – Nguyễn Thị Vân Anh – 75 – Số 10-2009

SỐ 11

106.    Bàn về định nghĩa khủng bố trong các điều ước quốc tế – Vũ Ngọc Dương – 03 – Số 11-2009
107.       Về quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm dân sự của Viện kiểm sát – Nguyễn Thị Thu Hà – 10 – Số 11-2009
108.    Chế độ tài sản theo thoả thuận của vợ chồng trong pháp luật cộng hoà Pháp và pháp luật Việt Nam – Bùi Minh Hồng – Bùi Minh Hồng – 18 –  Số 11-2009
109.       Các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm – Trần Quang Huy – 26 – Số 11-2009
110.       Lịch sử pháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế – Vũ Thị Phương Lan – 35 – Số 11-2009
111.       Hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo chưa thành niên – Nguyễn Hải Ninh – 41- Số 11-2009
112.    cách hành chính nhà nước – Nhìn lại và những vấn đề đặt ra trong hội nhập – phát triển hiện nay – Thang Văn Phúc – 48 – Số 11-2009
113.       Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật nhìn từ góc độ lí luận và thực tiễn – Đoàn Thị Tố Uyên – 55- Số 11-2009
114.       Những điểm hạn chế của Luật doanh nghiệp năm 2005 và một số đề xuất hoàn thiện – Nguyễn Thị Yến – 62- Số 11-2009
115.       Xu thế hình thành và phát triển của Luật Hợp đồng Trung Quốc – Mễ Lương – 68 – Số 11-2009
116.       Hội đồng bảo hiến của cộng hoà Pháp – Trần Quỳnh Nga – 72- Số 11-2009