Tags

, ,

trang:
03
Pháp luật bảo trợ xã hội và hướng hoàn thiện — Đào Mộng Điệp
12
Về quyền huỷ bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại của toà án cấp phúc thẩm — Vũ Gia Lâm
19
Một số bất cập của pháp luật về xử lí kỉ luật công chức – Cao Vũ Minh, Nguyễn Thị Thiện Trí
27
Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam qua các thời kì dưới góc nhìn lập pháp – Bùi Thị Mừng
35
Hoàn thiện pháp luật về sở giao dịch hàng hoá – Nguyễn Thị Yến
41
Hiện trạng và triển vọng của quy hoạch không gian biển tại biển Bắc và biển Ban Tích: Luật quốc tế và luật châu Âu — Wilfried Erbguth, Mathias Schubert
59
Đào tạo luật ở các trường luật của Australia: Một vài phân tích và kinh nghiệm cho đào tạo luật ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập – Nguyễn Văn Quang