Tags

, , , , ,

1.
Bàn về một số quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh

2.
Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 với cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường
02- PGS.TS. Nguyen Ba Dien2
3
Một số bất cập trong quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Hợi
4
Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam Trương Hồng Quang
5 Thoả thuận thương mại khu vực trong khuôn khổ của Tổ chức thương mại thế giới Trần Thị Thu Phương

6 Tầm quan trọng của ReCAAP ở Đông Nam Á trong hợp tác khu vực để đối phó với cướp biển Sofia Kax

7
Tội phạm có tổ chức và việc bổ sung chế định tổ chức tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam Lê Thị Sơn
8
Vai trò của luật tục Bahnar, Jrai trong quản lí, sử dụng đất đai, môi trường và bảo vệ rừng Nguyễn Quang Tuyến
9
Tổng mục lục tạp chí Luật học năm 2012 Ban biên tập tạp chí