Ngày nọ, một luật sư đang lái xe trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.

– Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế?

– Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn. – Người đàn ông trả lời.

– Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi đi.

– Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.

– Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi.

Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:

– Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy!

– Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi. – Luật sư trả lời. – Ở sân sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu rồi!
(sưu tầm)