Tags

Sở xây dựng vừa có công văn khẩn số 10871/SXD-QLN&CS ngày 19/12/2013 về việc góp ý dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TPHCM
thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Lê Hoàng Quân, CT UBND TPHCM, do văn phòng UBNDTP truyền đạt tại CV số 9278/VP-ĐTMT ngày 8/11/2013 có nội dung ” GIao Sở XD khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, trình UBND TP trước tháng 12/2013″
Link: Tải về
—–
mình nhận được công văn ngày 21/12/2013
mà Sở XD yêu cầu góp ý trước ngày 25/12/2013 bằng văn bản @@
chắc đây gọi là khẩn trương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!