Category Archives: Học Bổng

Thông Báo

Đã có danh sách học bổng và trọ cấp xã hội! lóp chúng ta bị trù 16 bạn (điểm rèn luyện), nhũng bạn không có tên trong danh sách học bổng là do bị trừ điểm mục ” hiến máu … Continue reading

Posted in Học Bổng | Leave a comment

Amcham 2011

   

Posted in Học Bổng | Tagged , , , | Leave a comment

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PV DRILLING 2011

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ Lầu 4, Sailing Tower, 111A, Pasteur, Quận 1, Tp HCM Tel: (84-8) 9142012    Fax: (84-8) 9142021 Website: http://www.pvdrilling.com.vn CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PV DRILLING 2011   Tổng Công … Continue reading

Posted in Học Bổng | Tagged , , , , | Leave a comment

Học Bổng Sinh Viên Hội Nhập

“GLOBALISED ERA” LAW SCHOLARSHIP 2011-2012 INVITATION FOR APPLICATION   Applications are invited from final year law students from Ho Chi Minh University of Law for the “Globalised Era” law scholarship.  Details of this programme are attached to this invitation.   … Continue reading

Posted in Học Bổng | Tagged , , , | Leave a comment