Tag Archives: daotao.hcmulaw.edu.vn. rita17643

Các Hệ Thống Pháp Luật Hiện Nay Trên Thế Giới

CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI   LS. TS. Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Quốc tế (Union Internationale des Avocats – UIA) Giáo viên cơ hữu Khoa KT & QTKD – … Continue reading

Posted in Luật so sánh | Tagged , , , , , , , | Leave a comment