Tag Archives: daotao.hcmulaw.edu.vn

Án Lệ Trong Civil Law và Luật Thành Văn Trong Common Law

1. Dòng họ Civil Law có xu hướng coi trọng án lệ Civil Law là dòng họ coi trọng lý luận pháp luật, có trình độ hệ thống hóa, pháp điển hóa cao với Bộ luật dân sự ra đời … Continue reading

Posted in Luật so sánh | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước (giáo trình cử nhân hành chính) Hà Nội – 2001 Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Ngọc Hiến Biên tập: PGS. TSKH. Nguyễn Văn … Continue reading

Posted in Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, XD Văn Bản PL | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Chia Nhóm Làm Tiểu Luận Luật Môi Trường

( down vê xem và phản hồi lại ngay)–>>>>>CLIK VÀO ĐÂY (1) VÀ ĐÂY —-> DE TAI MOI TRUONG DA SUA NGAY 25 THANG 9 Những bạn nào chưa có nhóm hay chưa nộp danh sách nhóm và đề tài thì … Continue reading

Posted in Luật Môi Trường, TM33B-HCMULAW | Tagged , | 7 Comments