Tag Archives: luật so sánh

Tiêu chí phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới

(CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO) MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Sự thay đổi quan điểm trong cách lựa chọn tiêu chí phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới 2 … Continue reading

Posted in Luật so sánh | Tagged , , | Leave a comment

Sự phát triển của các hệ thống pháp luật trên thế giới

1. Pháp luật ở một số nước Civil Law: điển hình là hệ thống pháp luật của Pháp và Đức. a. Sự phát triển của hệ thống pháp luật Pháp: Trước cách mạng tư sản Pháp năm 1789 Pháp không … Continue reading

Posted in Luật so sánh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Các Hệ Thống Pháp Luật Hiện Nay Trên Thế Giới

CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI   LS. TS. Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Quốc tế (Union Internationale des Avocats – UIA) Giáo viên cơ hữu Khoa KT & QTKD – … Continue reading

Posted in Luật so sánh | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Án Lệ Trong Civil Law và Luật Thành Văn Trong Common Law

1. Dòng họ Civil Law có xu hướng coi trọng án lệ Civil Law là dòng họ coi trọng lý luận pháp luật, có trình độ hệ thống hóa, pháp điển hóa cao với Bộ luật dân sự ra đời … Continue reading

Posted in Luật so sánh | Tagged , , , , , , , | Leave a comment