Tag Archives: pháp luật mỹ

Sự phát triển của các hệ thống pháp luật trên thế giới

1. Pháp luật ở một số nước Civil Law: điển hình là hệ thống pháp luật của Pháp và Đức. a. Sự phát triển của hệ thống pháp luật Pháp: Trước cách mạng tư sản Pháp năm 1789 Pháp không … Continue reading

Posted in Luật so sánh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment